BỘ KIT TEST NHANH COVID 19 (Kết quả trong 10 đến 15 phút)

BIOCREDIT Nasopharyngeal Covid-19 Ag là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Kết quả nhanh trong 10-15 phút, phát hiện được các chủng virus, SAR-CoV-2 và các biến chủng mới, tiện lợi với ống pha loãng riêng  biệt cho từng xét nghiệm, đã xuất khẩu gần 50 quốc gia.
2021-08-16 09:35:44 241 Lượt xem

 

Hướng dẫn  sử dụng